اگر امام جماعت حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند تکليف نماز مامومين چی ميشه ؟

219
اگر امام جماعت حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند تکليف نماز مامومين چی ميشه ؟
7 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده