کتاب مکانیک محیط های پیوسته از قادی و رحیمیان

7
تحصیل سرا کتاب مکانیک محیط های پیوسته از قادی و رحیمیان برای شما اماده کرده است.
لینک دانلود: http://tahsilsara.blog.ir/post/Mechanics-of-continuous-environments-book
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.