• 182

    کاشت ناخن پا : مرحله سوم : مواد گذاری

    در آموزش کاشت ناخن پا مرحله موادگذاری هیچ تفاوتی با موادگذاری ناخن دست ندارد و مراحل موادگذاری مانند ناخن دست انجام می شود که به شرح زیر است: سطح صدف ناخن را به ضد قارچ و پرایمر آغشته کنید. مواد گذاری را از خط فرمر آغاز کنید و مراحل را مانند ویدیو پیش بروید. سعی کنید در مرحله موادگذاری فرم درست بغل و بالای ناخن را ایجاد کنید. سعی کنید لایه مواد خیلی ضخیم و یا خیلی نازک نباشد در هر دو حالت احتمال هواگرفتگی کاشت و ایجاد قارچ بالا می رود. دقت در مرحله مواد گذاری و ایجاد سطح هموار باعث کوتاه شدن مرحله سوهان کشی می شود.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی