داغترین‌ها: #انتخابات

جلسه 10 دوره PFD PID مدارک فرآیندی 3 Mohammad Behzadi محمد بهزادی

7
جلسه 10 دوره PFD PID مدارک فرآیندی 3 Mohammad Behzadi محمد بهزادی
PFD-P&ID #PFD #PID #MOHAMMADBEHZADI #CHEMICALENGINNERING #FREECOURSE #BEHZADI #PFDPID #محمدبهزادی #مهندسیشیمی #مهندسی_مکانیک #مهندسیanio #مهندسیconstruction #مهندسیchannel #مهندسیepc #مهندسیhse #مهندسیiran #مهندسیlامیدبخشی #lمهندسی #مهندسیpowerplant #مهندسیto #استخدام #نفت #گاز #پتروشیمی #جویای کار #آموزشرایگان #آموزش #صنعت #پروسس
ProcessSafety
ProcessSafety 0 دنبال کننده