می خوام از عشق ، فدا بشم ؛ برات (ویژهٔ نیمهٔ شعبان) _ حاج محمود کریمی

34
می خوام از عشق ، فدا بشم ؛ برات
تـو بیــای ، خــاک پا بشم ؛ برات
بِـــذا ، عاقلا بخنــدن ؛ بـــه من
می خوام ، انگشت نما بشم ؛ برات
Amir20
Amir20 0 دنبال کننده