• 99

    تذکر خداداد عزیزی به مجری برای ماسک

    خداداد عزیزی در برنامه زنده تلویزیونی به مجری به دلیل استفاده نکردن از ماسک تذکر داد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی