• 163

    گیلاس و گیله

    گیلاس و گیله و گیلانار به چه معنی هستند؟ گیلاس کلمه ای ترکی هست که از دو کلمه گیله و آس تشکیل شده گیله به معنای دانه و آس به معنای آویزان هست یعنی دانه ای که آویزان است. همچنین گیله نار هم از دو کلمه گیله و نار تشکیل شده است و به معنی دانه ای که شبیه انار است است. در کلمات دیگری هم گیله دیده می شود مانند ازگیل که ما ترک ها به دانه ای که له شده است ازگیل می گوییم

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی