پاسخ روابط عمومی پرسپولیس به نامه تهدید آمیز فیفا

142
پاسخ علیرضا اشرف مدیر روابط عمومی پرسپولیس به نامه تهدید آمیز فیفا برای مطالبات برانکو
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال کننده