• 340

    اجرای کودکان ربات ساز گروه مو سی تو در فصل دوم عصر جدید

    مغزهای امروز ایران در علم و دانش که مهیای زندگی تکنولوژیک در فرداهای ایران و جهان هستن! گروه رباتیک موسی‌تو، سومین اجرای قسمت نهم از دور مقدماتی فصل دوم عصرجدید فصل دوم عصر جدید - اجرای گروه مو سی تو (مرحله اول) - گروه رباتیک قسمت نهم از مرحله اول

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی