• 296

    نحوه ثبت نام دانشگاه شاهد

    نحوه ثبت نام دانشگاه شاهد از طریق کنکور سراسری به صورت متمرکز با شرایط خاص است . دانشگاه شاهد به صورت چند برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه می کند و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان را مورد بررسی قرار می دهد .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی