بین انتقاد صحیح و سرزنش، فرق وجود داره. آیا دقت می کنید؟

186
میدونید بسیاری از جنگ‌ها در طول تاریخ به این دلیل شکل گرفته که سران یک کشور تفاوت انتقاد و سرزنش رو نمی‌دونستن؟
آیا شنیدید که شش ثانیه اول در ارتباطات بسیار مهمه؟

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با ارتباط موثر بر روی لینک زیر کلیک کنید.
https://pxo.me/9hDLW