انگیزشی عمرتو هدر نده

197
اونها تو زندگی که واقعاً میخوان راحت میشن ریلکسیشن باهاش می سازند.

ولی اون چیزی که راحته آسون هم هست تو این رو نمیخوای تو زندگی رو میخوای که بالای متوسط باشه یک زندگی خارق العاده
زندگی که خیلی دورتر از تصور بیشتر از مردم است.

اگه میخوای اینجوری زندگی کنی باید تلاش کنی باید به تلاش کردن ادامه بدی.
بلند بشی حرکت کنی باید سخت و کوبنده اقدام کنید سخته حال به هم زنه.
https://zehnekook.com/dont-waste-your-life/
zehnekook
zehnekook 0 دنبال کننده