• 1,186

    حادثه دلخراش برای شرکت کننده عصر جدید

    در آخرین قسمت از دور اول مسابقه عصرجدید، برای یکی از گروه‌های شرکت کننده حادثه‌ای اتفاق افتاد که خوشبختانه با حضور نیرو‌های درمانی خطر رفع شد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی