نکات و قوانین ساخت خانه

145
از زمان شروع یک پروژه ساختمانی، مهندس ناظر باید همه مراحل را با توجه به قوانین ساخت خانه که در نقشه و پروانه آن آمده است را دائماً بررسی کرده و گزارشات خود را صادر کند. در صورتی که این موارد از سمت مهندس ناظر به درستی انجام نشود و یا مطابقت نداشته باشد، شهرداری باید این موضوع را به سازمان نظام مهندسی کشور اطلاع دهد تا با متخلف برخورد شود.
برای آشنایی با قوانین ساخت و ساز شما را به تماشای این ویدیو دعوت می کنیم.
https://ecomelk.com