• 97

    بیمه کارآموز اجباری است؟

    یکی از سوال های متداول در خصوص بیمه و حق و حقوق کاراموز هست که در این ویدئو به طور کامل با شما صحبت کردم.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی