• 53

    استاد شجریان، تصنیف دل شیدا، سه گاه، رسوای دل

    تو دوری از برم تو مو میبینی و من پیچش مو

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی