• 1,204

    اجرای گروه پیرامید در نیمه نهایی عصر جدید

    هم روی صحنه گل کاشتند، هم با ژیمناستیک، گل ساختند! پیرامید با انبوهی بچه قد و نیم‌قد نخستین اجرای برنامه چهارم از مرحله نیمه‌نهایی عصرجدید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی