• 2,873

    اجرای کامل نقاشی با خاک فاطمه عبادی در نیمه نهایی عصر جدید

    هم هنر نقاشی، هم طرح دغدغه‌ای بزرگ! خاک‌ بازی خیره‌کننده و تحسین و تشویق پی‌درپیِ حضار فاطمه عبادی؛ آخرین اجرای برنامه چهارم از مرحله نیمه‌نهایی عصرجدید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی