داغترین‌ها: #انتخابات

افراد کم شنوا بخاطر عدم پاسخ صحیح به سوالات به دلیل کم شنوایی موقعیت های شغلی خود را از دست می دهند یا حتی اخراج می شود

215
0۲۱۸۸۳۴۳۵۸۴
۰۹۱۰۹۲۵۹۳۷۷
dr.vahid_moradi@
www.najvaclinic.com
www.samakmotahari.com
najvaclinic
najvaclinic 0 دنبال کننده