شفافیت یک ورق پلکسی

129
شفایت ورق پلکسی یکی از مزیت های بسیار خوب این محصول است. این ورق‌ها روی پنجره، میزها، لوازم هنری، تابلوها، پارتیشن‌ها و حتی لوح‌های تقدیر دیده می‌شوند.
https://pamenar.co/plexiglass-sheet-transparency/
ajami80
ajami80 0 دنبال کننده