خوشنویسی کاپرپلیت

396
خوشنویسی کاپرپلیت از معدود سبک های خوشنویسی پیوسته می باشد که تاریخ ابداع آن به قرن 16 میلادی در اروپا برمی گردد. نام اول این شیوه از خوشنویسی English Round Hand بوده است اما اسم فعلی آن برگرفته از زمانی است که چاپ گوتنبرگ ابداع گردیده می باشد.
ilcc.ir
ilcc.ir 0 دنبال کننده