کمپین معرفی الگوی زنانه به فرزندان

411
«کمپین معرفی الگوی زنانه به کودکان و نوجوانان» -------- به فرزندانمان آموزش دهیم که «موفقیت جنسیت نمی شناسد.»----------- این کتاب مصور داستان زندگی و تلاش های صد زنِ موفق تاریخ برای نوجوانان می باشد.-------
جهت تهیه ی کتاب می توانید به سایت Ketab.cc مراجعه فرمایید.
DubLand.ir
DubLand.ir 0 دنبال کننده