• اجرای قطعه سلطان قلب ها توسط استاد امیر کریمی

    اجرای قطعه سلطان قلب ها تنظیم شده برای سبک فینگرپیکینگ توسط استاد امیر کریمی

    14 اردیبهشت 1397 موسیقی هنری فرهنگی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی