فرقی بین زنده بودن و زندگی کردن هست؟

113
هر کدام از ما تعریف متفاوتی از زندگی و زنده بودن داریم. "زندگی کردن" یعنی اجازه ندهید ریتم زندگی، شما را تسلیم خود کند و "زنده بودن" یعنی هیچ لحظه‌ای را از دست ندهید.

دوست خوبم گاهی باید میان زنده ماندن و زندگی کردن یکی را انتخاب کنی، اما تو همیشه سعی کن طوری زندگی کنی که حس زنده بودن کنی.

راز قانون جذب عبارت است از روشی که شما به واسطه استفاده از آن می‌توانید از طریق افکار و اعمال خود چیزهای مثبت یا منفی را وارد زندگیتان نمایید. این تئوری بر این اصل تکیه می‌کند که همه چیز از انرژی ساخته شده، بنابراین نوع انرژی‌ای که از خودتان متساعد می‌کنید به شما باز می‌گردد. میخوای با راز قانون جذب بیشتر آشنا بشی، به آدرس زیر بروید:
Http://Mindacademy.ir/secret-law-attraction

همین حالا میتونی از سایت مایند آکادمی قسمت "روز خود را تغییر دهید" موسیقی مدیتیشن را رایگان دانلود و با آگاهی و تمرکز بیشتر زندگی کنید.
Http://Mindacademy.ir
mindacademyir
mindacademyir 0 دنبال کننده