دکتر فرهنگ هلاکویی: چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰

5
گفتگوی دکتر فرهنگ هلاکویی.
انتشارات ما و شما نماینده و تنها ناشر اختصاصی سی دی های دکتر فرهنگ هلاکویی در ایران.
وب سایت: www.ma-shoma.com
اینستاگرام: www.instagram.com/dr_holakuee
تلفن: 88241234-021 و 88270791-021
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.