• 69

    سعید نمکی: مغازه‌های بدون ماسک بسته می‌شوند

    مغازه‌‌‌هایی که مشتری یا مغازه‌دار ماسک نداشته باشند بسته می‌شوند. به اصناف بیش از حد اعتماد کردیم؛ متاسفانه نظارت اصناف درست نیست

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی