چگونه امکان داره که اميرالمومنين عليه السلام در شبانه روز هزار رکعت نماز بخونن ؟

117
چگونه امکان داره که اميرالمومنين عليه السلام در شبانه روز هزار رکعت نماز بخونن ؟
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده