درصد رضایت مردم از سریال های نمایش خانگی

121
آیا مردم از سریال های نمایش خانگی رضایت دارند؟
صحبت های مردم درباره سریال های نمایش خانگی نشان می دهد که از محتوا و مضامین آن چندان راضی نیستند و آن را تکراری می دانند.
Milad Beiki
Milad Beiki 35 دنبال کننده