جلسه 106 فیزیک دوازدهم - نیروی اصطکاک 17 تست ریاضی 98 - مدرس محمد پوررضا

194
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "نیروی اصطکاک 17 و تست ریاضی 98" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده