داغترین‌ها: #انتخابات

فیلم رضایتمندی جناب آقای انصار الحسینی بیمار جراحی ایمپلنت دندان

184
فیلم رضایتمندی جناب آقای انصار الحسینی بیمار جراحی ایمپلنت دندان

فیلم رضایتمندی جناب آقای انصار الحسینی بیمار ایمپلنت دندان که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان برای مشکل دندان خود به کلینیک دندانپزشکی دکتر سجودی مراجعه کرده اند. تکنیک ایمپلنت فوری برای بیمار انجام شد،


https://drsojodi.com/Dental-implants-cost

[ دکتر سجودی ](https://drsojodi.com)

دکتر سجودی - متخصص ایمپلنت - رضایتمندی بیمار - ایمپلنت دندان - ایمپلنت