• 299

    آموزش حسابداری رایگان ، مبحث طبقه بندی استهلاک

    آموزش حسابداری رایگان ، مبحث طبقه بندی استهلاک یکی از موضوع های مهم ثبت اسناد در حسابداری ، طبقه بندی حسابها می باشد ، که حسابدار بایستی بر اساس نوع فعالیت شرکت هزینه را بدرستی طبقه بندی نماید و از جمله هزینه ها می توان به هزینه استهلاک اشاره نمود که طبقه بندی هزینه استهلاک در شرکت بر اساس نوع فعالیت متفاوت است . در این کلیپ آموزش حسابداری رایگان به آن پرداخته می شود .


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی