کلیپ انگیزشی 5 سال دیگه تو کجا هستی؟

271
اگه به تک تک کارهایی که در طول روز انجام میدی دقت کنی خواهی فهمید آینده تو کجا خواهد بود و می توانی این آینده را حدس بزنی
با چه کسانی بیشتر وقت می گذاری با چه کتاب هایی با چه افرادی
https://zehnekook.com/five-years-later/
zehnekook
zehnekook 0 دنبال کننده