• 153

    ورزش ووشو، زمینه ساز مشترکات فرهنگی ایران و چین

    مسعود جعفری، استاد ورزش ووشو از زمینه های مشترک توسعه همکاریهای فرهنگی ایران و چین می گوید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی