• 134

    درخشش های لواندوفسکی و گنابری در ترکیب بایرن مونیخ

    همکاری های زیبای لواندوفسکی و گنابری در ترکیب بایرن مونیخ 44 گل نتیجه درخشش این دو ستاره برای باواریایی ها در این فصل بوده است


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی