• 306

    اپلیکیشن ماکسیم رقیب اسنپ ! جایی که تاکسی آنلاین اسنپ نیست ماکسیم هست !

    اپلیکیشن ماکسیم رقیب اسنپ نیست ، اlبته فعلا اما ممکن است در آینده رقیب بسیار جدی برای snapp شود دلیل ش فقط اینه که مزیت رقابتی انتخاب کرده که ماکسیم را ویژه کرده است یعنی جایی که تاکسی آنلاین اسنپ نیست ماکسیم هست ! همین . https://yadamde.com/snapp-application-vs-maxim/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی