• 1,030

    پایگاه داده - جلسه هشتم - قسمت دوم

    آموزش اصول طراحی پایگاه داده توسط مهندس مرتضی قاسمی /// جلسه هشت - قسمت دو /// دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی