• 117

    خرید زمین با سند مادر یعنی چه؟

    اگر زمینی که خریداری کرده اید دارای سند مشاع باشد و شما بخواهید قسمت مالکیت خود را از سایر شرکا جدا کنید تا برای اهداف دیگری برنامه ریزی داشته باشید، باید ملک را به نسبت سهم مشاعی مالکان افراز کنید. به این سند، سند مفروز گفته می شود که بعد از اشاعه به شکل چندین سهم جداگانه بین شرکا تقسیم می شود. برای اینکه با نحوه خرید زمین با سند مادر آشنا شوید شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم. https://ecomelk.com


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی