رابطه جنسی قبل از ازدواج

481
میگه: من اعتقاد دارم که قبل از ازدواج نباید بهم دست زده بشه، اما دوست پسر م ازم میخواد که باهاش رابطه جنسی داشته باشم.