رایگان شدن آب برای کم مصرفان

84
وزیر نیرو درباره رایگان شدن آب هم برای کم مصرفان گفت: بر اساس تاکیدی که رئیس جمهور داشتند بعد از تصویب طرح برق امید، کار بر روی آب هم اغاز شده که همین امسال اجرایی میکنیم که مشترکین کم مصرف در آب هم مشمول تخفیف 100 درصدی خواهند شد.
Mobibii
Mobibii 45 دنبال کننده