• 261

    ایده نوین برای سرعت گیر های خیابان

    طرح مفهومی برای سرعت گیر های خیابان، که از مایعی خاص ( احتمالا سیال غیر نیوتنی) پر شده و هنگامی که سرعت خودرو عبوری پایین باشد، مثل یک مایع عمل می کند و وقتی سرعت خودرو بالا باشد، سخت شده و مانند جسم جامدی می شود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی