• کنکور سراسری ریاضی

    ثبت نام کنکور سراسری ریاضی از 24 بهمن آغاز و تا 2 اسفند ادامه دارد . کلیه داوطلبانی که دارای شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام کنکور سراسری هستند می توانند در این بازه زمانی زمانی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند . در ایم صفحه به بررسی ویدیویی کنکور سراسری ریاضی پرداخته ایم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی