جلسه 148 فیزیک یازدهم - به هم بستن مقاومت‌ها 22 و تست تجربی 94 - مدرس محمد پوررضا

188
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "به هم بستن مقاومت‌ها 22 و تست تجربی 94" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده