تاکسیمتر هوشمند دلفین

408
تاکسیمتر هوشمند دلفین راهکاری جامع به منظور هوشمند سازی مدیریت ناوگان تاکسی ، پرداخت الکترونیک کرایه ، تاکسیمتر اندروید و سفارش آنلاین سفر به تاکسی / mydolphin.ir
https://mydolphin.ir/تاکسیمتر-هوشمند-دلفین/