• کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

    مرکز سنجش پزشکی با انتشار کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مجوز حضور متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد پزشکی را صادر می کند . در این صفحه به بررسی ویدیویی کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزات بهداشت 98 می پردازیم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی