• 133

    کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

    مرکز سنجش پزشکی با انتشار کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مجوز حضور متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد پزشکی را صادر می کند . در این صفحه به بررسی ویدیویی کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزات بهداشت 98 می پردازیم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی