• 139

    کارت ورود به جلسه دکتری وزارت بهداشت 98

    برای شرکت در آزمون دکتری علوم پزشکی 98 داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت ورود به جلسه دکتری وزارت بهداشت 98 الزامیست . در این صفحه به بررسی ویدیویی کارت ورود به جلسه دکتری وزارت بهداشت 98 می پردازیم .

    1 بهمن 1397 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی