آموزش ایلوستریتور در آموزشگاه عصرنخبگان - رنگ آمیزی در ایلوستریتور

195
فیلم آموزش انواع ترفندها و روش های رنگ آمیزی در ایلوستریتور توسط خانم زارعی در آموزشگاه عصرنخبگان تهیه و منتشر شده است. جهت مشاهده کامل فیلم به نشانی زیر مراجعه نمایید.
https://bit.ly/2Wby13I