قانون خلا به زبان ساده- محمود جولایی سایت راز موفقیت

817
اگر میخواهی چیز جدید وارد زندگیت شود باید یک فضا برای آن ایجاد کنی.
با این کار ذهن خود به خود آماده می‌شود برای آنکه آن را با یک چیز بهتر جایگزین کند.
️قانون خلأ به شکل جدید؛
افکار و باورهای منفی، باورهای محدودکننده، باورهای قدیمی و پوسیده، باورهایی که مانع رسیدن به اهداف و‌ آرزوهایتان شده‌اند و ... خود را شناسایی کرده و از خودتون دور کنید، باورهای مثبت حتماً جایگزین می‌شوند
قانون خلأ را در باورهایتان به شدت و با جدیت اجرا کرده و از آن استفاده کنید.
https://razemovafaghiat.com/keys-to-success-using-law-of-attraction/
️دوست خوبم میتونی به جمع دوستان ما در اینستاگرام استاد محمود جولایی به آدرس: https://www.instagram.com/mahmoud_julaei/ بپیوندی و از آموزش های رایگان ما برای بهبود سطح زندگیت استفاده کنی.
چقدر فکر می‌کنی که باورهای منفی داری؟
به کدام یک از باورهایت زورت نرسیده؟
قانون خلأ- قانون خلأ در قانون جذب- قانون جذب
باور- باورهای منفی- باورهای محدودکننده- افکارمنفی- افکارمثبت- آرزو- هدف
عشق- پول- کسب و کار
گاندی- محمودجولایی