سایز فونت در تایپ کتاب

1,151
سایز فونت در تایپ کتاب بستگی به نوع مخاطب مورد نظر نویسنده دارد و این سایز از کتابی به کتاب دیگر متفاوت است. اگر میخواهید کتاب خود را تایپ کنید و اطلاعات کافی در مورد نوع فونت وسایز آن ندارید به مستر تایپیست مراجعه کنید و با کسب مشاوره آگاهی خود را بالا ببرید:
http://mrtypist.ir