مرز ایران و عراق برای مسافران بسته است

410
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال‌ کننده
سخنگوی گمرک ایران با اشاره به بسته شدن مرز بین ایران و عراق با توجه به شیوع ویروس کرونای انگلیسی، گفت: مرز ایران و عراق فقط برای مسافران بسته است.
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال کننده