جنجالِ رقص با جسد یک بیمار کرونایی

233
ظاهرا هدف پرستاران با انجام رقص غنایی این بوده است که به مردم یادآوری کنند که همچنان در خانه بمانند.